Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων

Το TracePro Data Collection καταγράφει τα πραγματικά δεδομένα για τις καταστάσεις και τις διαδικασίες σ' ένα εργοστάσιο. Τα δεδομένα ποιότητας, προσωπικού, εργασίας, η δυνατότητα των μηχανημάτων, η κατανάλωση υλικών, τα δεδομένα των αποθεμάτων, τα δεδομένα συντήρησης καταγράφονται αυτόματα από προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), αισθητήρες, ελεγκτές, τερματικά δεδομένων, και καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο σε μια βάση δεδομένων.

Το TracePro Data Collection καταγράφει τα δεδομένα των μηχανημάτων, όπως τον κύκλο λειτουργίας, το χρόνο αδράνειας, το χρόνο εγκατάστασης, το χρόνο εκτός λειτουργίας κ.ά. Επίσης, καταγράφει μέσω τερματικών όλα τα βασικά γεγονότα που σχετίζονται με το προσωπικό και τις λειτουργίες, όπως στοιχεία προσωπικού και εργασιών, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων, την κατάσταση και την ποιότητα διαδικασιών

Ταμπλό προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο τις τρέχουσες γραμμές παραγωγής, τα μηχανήματα, τις συσκευές, τις εργασίες, τις λειτουργίες και το καθεστώς προσωπικού. Μηχανικοί, επόπτες και διευθυντές έχουν πρόσβαση στο ταμπλό με προστασία κωδικού από οποιονδήποτε υπολογιστή στο δίκτυο. Η κατάσταση στο χώρο παραγωγής μπορεί να είναι ορατή από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω Διαδικτύου και VPN.

Οι επιλογές αναφορών και χαρτογράφησης του TracePro Data Collection μετατρέπουν τον όγκο των ιστορικών δεδομένων σε συνοπτικές αναφορές και διαγράμματα, ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται η παραγωγικότητα.

Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του TracePro μπορούν να μεταφερθούν σε ένα σύστημα ERP. Υπάρχουν οδηγοί επικοινωνίας (drivers) για μεγάλα συστήματα ERP (π.χ. SAP, Oracle).

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form