Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής

Ένα σημαντικό εργαλείο για τις εταιρείες παραγωγής με σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των διαδικασιών

Στη βιομηχανία παραγωγής ο σκοπός του σχεδιασμού και του προγραμματισμού είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και το κόστος παραγωγής, αναθέτοντας σε μια μονάδα παραγωγής τι να κάνει, πότε, με ποιο προσωπικό, και με ποιον εξοπλισμό. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της παραγωγής έχουν ως στόχο να μεγιστοποιηθεί η απόδοση λειτουργίας και να μειωθεί το κόστος.

Το TracePro Planning παίρνει τις ανάγκες των πελατών, όπως δίδονται από το προσωπικό Πωλήσεων και Μάρκετινγκ (προβλέψεις ζήτησης) και τις εισάγει στον προγραμματισμό παραγωγής. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε τελικά προϊόντα και σε ποσότητα, με τις αντίστοιχες ημερομηνίες παράδοσης και τιμές.

Το TracePro βοηθά το επιχειρησιακό, διοικητικό και μηχανολογικό προσωπικό να προσδιορίσει τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη των αναγκών των πελατών στο κατάλληλο κόστος. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) τα εργοστάσια, τις εγκαταστάσεις, τα τμήματα, τις γραμμές παραγωγής, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά και το εργατικό δυναμικό.

Με το TracePro τα τμήματα Επιχειρήσεων και Μηχανολογίας μπορούν να συνεργαστούν με τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ για να αναπτύξουν ένα υλοποιήσιμο σχέδιο παραγωγής. Το σύστημα σχεδιασμού λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις ζήτησης, τα αρχικά και τα επιδιωκόμενα αποθέματα της απογραφής, τη δυνατότητα και τη διαθεσιμότητα των πόρων.

 

Το TracePro Scheduling χρησιμοποιεί μικρότερο χρονικό ορίζοντα και πολύ πιο λεπτομερή διαδρομή διαδικασιών από το TracePro Planning. Συνήθως τα καταχωρημένα δεδομένα δημιουργούν εντολές με μια διαδρομή εργασιών που έχει σχέση με κάθε ένα από τα καθοριστικά βήματα λειτουργίας για την παραγωγή του προϊόντος. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να φορτώσει τις εντολές σε επιμέρους πόρους χρησιμοποιώντας τους κανόνες προγραμματισμού, και να αλληλεπιδράσει με το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας διαγράμματα Γκαντ και γραφήματα που δημιουργούνται από το TracePro. Το αποτέλεσμα του TracePro Scheduling είναι οι εντολές εργασίας για κάθε κέντρο εργασίας και κάθε πόρο.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form