Εκτέλεση & Ανάλυση δοσομετρήσεων

Εκτέλεση & Ανάλυση δοσομετρήσεων

Το Trace Pro είναι ένα ευέλικτο σύστημα αυτοματισμού, διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής (συνεργάζεται με τo Siemens WinCC ή και άλλο λογισμικό SCADA που υποστηρίζουν OPC server). Έχει σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση των παρτίδων και διαδικασιών παραγωγής, μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της κερδοφορίας. Έχει, επίσης, σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση ειδικών ρυθμίσεων, όπως η FDA 21 CFR Part 11.

Ο διαχωρισμός του εξοπλισμού και των δυνατών λειτουργιών του, από τον καθορισμό των διαδικασιών παραγωγής, επιτρέπει μέσω του Trace Pro την εύκολη και γρήγορη δημιουργία συνταγών και διαδικασιών παραγωγής από το προσωπικό της παραγωγής και όχι από κάποιον εξειδικευμένο ηλεκτρονικό μηχανικό.

Το Trace Pro επιτρέπει τον έλεγχο όλης της παραγωγικής διαδικασίας από έναν Η/Υ. Επίσης παρέχει πλήρη ιστορικά στοιχεία παραγωγής – παραγωγικότητας και ιχνηλασιμότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Βασικό πλεονέκτημα του Trace Pro είναι η δυνατότητά του να επικοινωνεί με κεντρικά συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) όπως το SAP. Καλύπτει δηλαδή το κενό που υπάρχει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων ελέγχου παραγωγής και των κεντρικών συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων.

Το Trace Pro έχει δυνατότητα να παρακολουθεί και να εκτελεί τις εντολές παραγωγής (option) που έχουν συνταχθεί από τον επόπτη της παραγωγής. Οι προγραμματισμένες εντολές του προγράμματος παραγωγής αποστέλλονται από το Trace Pro στο σύστημα αυτοματισμού του εργοστασίου (PLC, Ζυγιστικά, Controllers κ.λπ.)  Οι εντολές αυτές ή εκτελούνται αυτόματα από τα μηχανήματα παραγωγής ή με εμπλοκή κάποιου χειριστή. Με την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, αυτόματα συλλέγονται και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Trace Pro οι επιβεβαιώσεις των σχετικών εντολών παραγωγής με τα πραγματικά στοιχεία (πραγματικές αναλώσεις υλικών, πραγματικοί χρόνοι απασχόλησης σε κάθε κέντρο εργασίας). Επίσης σε πραγματικό χρόνο (on line / real time) γίνεται η ενημέρωση των αποθεμάτων (Α΄ ύλες, ημιέτοιμα, έτοιμα).

Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

 • Επικοινωνία και συνεργασία με το SCADA της παραγωγής
 • Δημιουργία και Διαχείριση συνταγών (συγκεκριμένα όσων αφορά τις αυτόματες ‘Α ύλες)
 • Παρακολούθηση των δοσομετρήσεων από Η/Υ (κεντρική διαχείριση)
 • Yποστήριξη έως και 8 μονάδων δοσομέτρησης από ένα Η/Υ
 • Διαχείριση υλικών και εξοπλισμού
 • Αυτόματη εκτέλεση συνταγών (αποστολή συνταγών στις μονάδες δοσομέτρησης)
 • Λεπτομερή συλλογή και καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων των δοσομετρήσεων
 • Δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων του βήματος συνταγής κατά την εκτέλεση των συνταγών
 • Λήψη εντολών παραγωγής / συνταγών στο σύστημα για εκτέλεση
 • Λεπτομερής συλλογή δεδομένων και καταγραφή όλων των μετρήσεων που αφορούν κάθε παρτίδα/συνταγή
 • Ανταλλαγή δεδομένων για υλικά, συνταγές και εντολές παραγωγής με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης (ERP)
 • Βασικές απολογιστικές καταστάσεις οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης μιας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας σχετικά με τη διαχείριση των υλικών. Συγκεκριμένα:
  • Αναλώσεις Α΄ υλών με δυνατότητα επιλογής χρονικής περιόδου.
  • Παραγωγή ανά Συνταγή: Για κάθε συνταγή τις συνολικές πραγματικές ποσότητες ανά υλικό που ζυγίστηκαν καθώς και το πλήθος των επαναλήψεων.
  • Αποτελέσματα Δοσομετρήσεων ανά Ζυγό: Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ζυγίσεων σε κάθε ζυγό με δυνατότητα επιλογής ημέρας και χρονικής περιόδου.
  • Σφάλματα: Όλα τα σφάλματα με ημερομηνία και ώρα που έγιναν.

Σημειώσεις

 • Οι ανωτέρω αναφορές δίνονται σε απλή εκτύπωση (option σε excel ή άλλη μορφή)
 • Οποιεσδήποτε άλλες αναφορές μπορούν να δοθούν ως option με extra κόστος μετά από ανάλυση της ζήτησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

 • Παραλαβές και αποθήκευση πρώτων υλών (απαιτείται TracePro WMS module)
 • Έλεγχος αποθεμάτων (για την σωστή διαχείριση όλων των αποθεμάτων της παραγωγής απαιτείται TracePro WMS module)
 • Δυνατότητα χειροκίνητης εκτέλεσης σε μεμονωμένα βήματα συνταγών (επιλογή Smart PLC η οποία απαιτεί περαιτέρω ανάλυση)

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form