Μύλοι & Ξηρά μείγματα

Μύλοι & Ξηρά μείγματα

Η διαχείριση των πρώτων υλών σιταριού με αυτοματοποιημένα συστήματα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα των μύλων. Επειδή η επεξεργασία πρώτων υλών έχει μικρή προστιθέμενη αξία, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αυτοματισμού και το πιο προηγμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) και εκτέλεσης παραγωγής (MES) προκειμένου να είστε ανταγωνιστικοί. Το σύστημα TracePro της Acmon Data, έχει εγκατασταθεί στους μεγαλύτερους μύλους στην Ελλάδα και την Αφρική, έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία στις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζουν στον κλάδο, όπου σε συνεργασία με την Acmon Systems μπορούμε να παρέχουμε αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις «turn key solutions» που εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οφέλη / Πλεονεκτήματα

  • Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων
  • Ολική διαχείριση ιχνηλασιμότητας
  • Βελτίωση αποδοτικότητας προσωπικού
  • Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας
  • Μείωση χρόνου απόκρισης
  • Βελτίωση αναφορών και παρακολούθησης
  • Επιβολή επιχειρησιακών προτύπων
  • Συμμόρφωση με διεθνή και εγχώρια πρότυπα
  • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
  • Εξάλειψη χειρόγραφων εγγράφων

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form