LATEST NEWS

Μετασχηματίζοντας το μέλλον της βιομηχανίας
Φεβ
24

Μετασχηματίζοντας το μέλλον της βιομηχανίας

Η αναγκή μειώσης του κόστους παραγωγής οδήγησε στην άνοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού ή ψηφιοποίησης, δηλαδή στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών για την βελτιώση λόλων των πτυχων της παραγωγικής διαδικάσιας.

Γράφει ο Ιάσονας Πολύδωρος, Senior Business Analyst (Όπως δημοσιευτήκε στο περιοδικό Manufacturing)

  Στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παραγωγικές βιομηχανίες αναζητούν συνεχώς τρόπους για να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και να μειώσουν το κόστος. Ανάγκη η οποία οδήγησε στην άνοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού ή ψηφιοποίησης, δηλαδή στην ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση όλων των πτυχών της παραγωγικής διαδικασίας.

  Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης είναι η αυτοματοποίηση, η οποία μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών, ελαχιστοποιεί τα λάθη και εξασφαλίζει σταθερά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι χειρωνακτικές εργασίες είναι εγγενώς πιο αργές και πιο επιρρεπείς σε λάθη, γεγονός που μπορεί να σπαταλήσει πόρους και να κοστίσει στους οργανισμούς έως και το 30% των ετήσιων εσόδων τους.

Η ψηφιοποίηση επιτρέπει επίσης στα εργοστάσια να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το πεδίο, την παραγωγή και την αποθήκη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν γρηγορότερα, οδηγώντας σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και ταχύτερες αποκρίσεις στις αλλαγές της αγοράς, τις διαταραχές και τις ευκαιρίες. Οι αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές, επιτρέποντας στους οργανισμούς να είναι ευέλικτοι.

  Ωστόσο, τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού εκτείνονται πέρα από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν φωνή στη βελτίωση των διαδικασιών, να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους και να καλλιεργούν μια νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό όταν ευθυγραμμίζεται με το μελλοντικό όραμα του οργανισμού και κοινοποιείται αποτελεσματικά στο εργατικό δυναμικό.

  Η Acmon Data είναι πάροχος βιομηχανικών λύσεων και περήφανο μέλος του Ομίλου Acmon, που προσφέρει προηγμένες βιομηχανικές λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως θυγατρική του οργανισμού, η Acmon Data αξιοποιεί την εκτεταμένη βιομηχανική εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο της παραγωγής και τη διαχείριση της αποθήκης για τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εργοστασίων και την ένταξή τους στην εποχή του Industry 4.0.

Το TracePro είναι ένα σύστημα εκτέλεσης παραγωγής (MES – Manufacturing Execution System) που έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται από την Acmon Data, σχεδιασμένο για να βοηθήσει τα εργοστάσια να μεταβούν σε ένα ψηφιακό και συνδεδεμένο περιβάλλον. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί ακόμα και στις μοναδικές ανάγκες και διαδικασίες μιας συγκεκριμένης γραμμής παραγωγής και μπορεί να διασυνδεθεί με υπάρχον λογισμικό και συστήματα όπως το ERP. Αυτό σημαίνει ότι τα εργοστάσια δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τα υπάρχοντα συστήματα και τις διαδικασίες τους, αλλά αντίθετα μπορούν να τα διασυνδέσουν με το TracePro για να δημιουργήσουν μια πλήρως βελτιστοποιημένη και ψηφιακή λειτουργία παραγωγής.

  Εκτός από τις δυνατότητές του ως MES, το TracePro περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από άλλα ψηφιακά εργαλεία, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS – Warehouse Management System), το Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου (QMS – Quality Management System) καθώς και το Σύστημα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών & Πόρων Παραγωγής (MRP – Materials Requirements Planning & Manufacturing Resource Planning).

  Για μεγαλύτερους και πιο απαιτητικούς οργανισμούς, η Acmon Data ως authorized partner της SAP προσφέρει ένα ακόμη MES λογισμικό που ονομάζεται DMC - Digital Manufacturing Cloud και αποτελεί την εξειδικευμένη εφαρμογή εκτέλεσης παραγωγής της SAP. Αυτή η λύση που βασίζεται στο cloud επιτρέπει στα εργοστάσια να βελτιστοποιούν τη διαδικασία παραγωγής τους παρέχοντας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής. Εστιάζει τόσο σε παραγωγές συνεχούς ροής (Process Manufacturing) όσο και σε διακριτές παραγωγές (Discrete Manufacturing) και επιτρέπει στα εργοστάσια να παρακολουθούν κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. Αυτό το επίπεδο ορατότητας βοηθάει στον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων προτού γίνουν μεγαλύτερα για την αποφυγή διαταραχών. Το SAP Digital Manufacturing Cloud διασυνδέεται άμεσα και χωρίς γέφυρες με άλλες λύσεις SAP, όπως το SAP S/4HANA, για να παρέχει μια απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη λύση. Με το SAP DMC, τα εργοστάσια μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα παραγωγής και να εντοπίσουν πιθανά σημεία συμφόρησης με την παρακολούθηση δεικτών όπως το OEE (Overall Equipment Effectiveness) και να προσαρμόσουν τα σχέδια παραγωγής για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση.

  Το SAP DMC παρέχει επίσης δυνατότητες πρόβλεψης συντήρησης, επιτρέποντας στα εργοστάσια να εντοπίζουν πιθανές βλάβες του μηχανήματος πριν αυτές συμβούν. Προβλέποντας τις βλάβες του μηχανήματος πριν συμβούν, τα εργοστάσια μπορούν να αποτρέψουν απρογραμμάτιστες διακοπές λειτουργίας και να μειώσουν το κόστος συντήρησης.

  Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνεχείς αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο, οι οργανισμοί πρέπει να ξεκινήσουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού για να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές περιβάλλον. Η Acmon Data χάρη στην πολυετή εμπειρία της, μπορεί να αποτελέσει αρωγό σε αυτή την κομβικής σημασίας εξέλιξη, εξασφαλίζοντας στις βιομηχανίες, την άρτια μετάβαση στην εποχή του industry 4.0.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form