Βιομηχανική Ζύγιση

Όλες οι εφαρμογές βιομηχανικής ζύγισης της Acmon Data μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως αυτόνομες (stand alone), είτε διασυνδεδεμένες με υφιστάμενες  εφαρμογές ERP, WMS κ.λπ. Ιδανικά, μπορούν να συνδυαστούν  με τη σουίτα ελέγχου παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης  TracePro Warehouse Management (WMS) & Manufacturing Execution (MES) της Acmon Data. Η διασύνδεση μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής ή χρόνο αποφασίσετε.

Διαχείριση Γεφυροπλάστιγγας

 • Εξοπλισμός Γεφυροπλάστιγγας υψηλής ποιότητας, σταθερή, κινούμενη ή εγκαταστημένη σε εσοχή.
 • Δυνατότητα αυτοματισμών (μπάρες, φανάρια)
 • Αναγνώριση πινακίδας οχήματος
 • Δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος με χειριστή ή αυτόματα ( κάρτα αναγνώρισης ταυτότητας,tags RFID, kiosk printer ζυγολογίων κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση του βάρους φόρτωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω του ζυγιστικού τερματικού
 • Δυνατότητα δια συνδεσιμότητας με το εύχρηστο λογισμικό TracePro Weighbridge Management ενσωματώνοντας όλες τις διαδικασίες: παραλαβές, αποστολές, εσωτερικές διακινήσεις φορτίων κ.λπ.

Χειροκίνητη Δοσομέτρηση

Η εκτέλεση συνταγών είναι απλή και μπορεί να υλοποιείται από χειριστή κάθε επιπέδου ενώ μπορεί να γίνει ακόμα πιο εύκολη αν αποκτήσει διασύνδεση με την εφαρμογή TracePro Man Batch διασφαλίζοντας με αυτό το τρόπο ιχνηλασιμότητα και ακρίβεια υλικών.

 • Υψηλής ποιότητας εξοπλισμός ζύγισης με δυνατότητες προσαρμογής για απρόσκοπτη λειτουργία σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
 • Υποστήριξη οριζόντιας, κάθετης ή batch εκτέλεσης συνταγής
 • Πραγματικό αρχείο αναλώσεων
 • Ολοκληρωμένη λύση με εξοπλισμό ζύγισης και λογισμικό
 • Αυτόνομη λειτουργία, σε διασύνδεση με υφιστάμενες εφαρμογές ή ως μέρος του συστήματος TracePro MES
 • Διασφάλιση βημάτων συνταγής, FEFO και ιχνηλασιμότητας

Σήμανση επι ζυγού

Όταν διαδικασίες όπως παραλαβές Α υλών, παραγωγή, συσκευασία ή αποστολές πρέπει να γίνουν επι-ζυγού λόγω της φύσης των προϊόντων, συχνά υπάρχει η ανάγκη επιτόπου εκτύπωσης κι επικόλλησης ετικέτας.

 • Ολοκληρωμένη λύση με εξοπλισμό ζύγισης και λογισμικό
 • Αυτόματη εισαγωγή βάρους
 • Εκτύπωση ετικέτας με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφές, συστατικά, διατροφικοί πίνακες, βάρος καθαρό – μικτό, παρτίδα, barcode κ.λπ.)
 • Για πρωτογενείς ή δευτερογενείς συσκευασίες

Δειγματοληπτικός έλεγχος βάρους

Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχει συχνά η ανάγκη για καταγραφή δειγματοληπτικών ζυγίσεων ή για πληρώσεις προς ένα συγκεκριμένο στόχο βάρους.

 • Ολοκληρωμένη λύση με εξοπλισμό ζύγισης και λογισμικό
 • Αυτόματη εισαγωγή βάρους
 • Καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων
 • Εύκολη δημιουργία αναφορών
 • Ευκολία στο χειρισμό

Δειγματοληπτικός έλεγχος τεκμηρίωσης «e» mark

Τα συσκευασμένα τελικά προϊόντα σταθερού βάρους προκειμένου να λάβουν την τεκμηρίωση «e» mark ώστε να συμμορφώνονται  με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να πραγματοποιείται καταγραφή του βάρους μετά την τελική τους συσκευασία.  Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με ζύγιση του συνόλου της παραγωγής με χρήση δυναμικού εκλεκτή βάρους είτε ενναλακτικά  με  χειροκίνητη δειγματοληπτική ζύγιση.

 • Διασύνδεση με έως 5 ζυγούς και λειτουργία για έως και 10 προϊόντα ταυτόχρονα, για άμεσο έλεγχο πολλαπλών γραμμών παραγωγής
 • Αυτόματη εισαγωγή βάρους
 • Καταγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 76/211/EEC
 • Εύκολο στο χειρισμό
 • Γρήγορη εγκατάσταση

Ζύγιση δεξαμενών και σιλό

Είναι σημαντική η εγκατάσταση δυναμοκυψελών στις δεξαμενές και τα σιλό ώστε να γίνεται σωστή διαχείριση αποθεμάτων αλλά και να διασφαλίζεται η ποιότητα των Α υλών.

 • Ακρίβεια στον έλεγχο αποθέματος
 • Εφαρμογή απλή ζύγισης ή ενσωμάτωση αποστολή δεδομένων σε ERP
 • Λύση πλήρως συμβατή με την εφαρμογή TracePro WMS για ολοκληρωμένη διαχείριση αποθεμάτων (Inventory management)
 • Δυνατότητα μετατροπής νέας ή υφιστάμενης δεξαμενής σε ζυγιζόμενη
 • Ηλεκτρονική ένδειξη βάρους
 • Ευκολία στην παραλαβή των Α υλών

Ζύγιση με καταμέτρηση τεμαχίων

Η  διαδικασία παραλαβών και αποστολών ειδών στα οποία απαιτείται καταγραφή τεμαχίων, ενώ λόγω της φύσης τους είναι δύσκολο να μετρηθούν γίνεται εύκολη και απλή με τα συστήματα καταμέτρησης τεμαχίων.

 • Υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας καταμέτρηση (High precision counting loading/ unloading)
 • Διαχείριση απόβαρων
 • Ποικιλία εξοπλισμού ζύγισης
 • Εκτύπωση ετικετών
 • Λύση πλήρως συμβατή με την εφαρμογή TracePro WMS για ολοκληρωμένη διαχείριση αποθεμάτων (Inventory management)

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form