Ιχνηλασιμότητα

Ιχνηλασιμότητα

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την Acmon Data, το TracePro είναι το πλέον κατάλληλο και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης, με δυνατότητα διασφάλισης συνολικής ιχνηλασιμότητας για χύδην και συσκευασμένα, ημικατεργασμένα και τυποποιημένα υλικά.

  Συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Συνεργάζεται με όλα τα ERP (SAP, ORACLE, SoftOne, Altantis κ.λπ.).   

  Το TracePro είναι καρπός της πλούσιας εμπειρίας των διοικητικών στελεχών της Acmon Data στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης παραγωγής και αποθήκης. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις για κεντρική πληροφόρηση και ενοποιημένη διαχείριση της παραγωγής και της αποθήκης μιας σύγχρονης μονάδας παραγωγής ή κέντρου διανομής, καθώς και για να παρέχει σε κάθε τέτοια επιχείρηση ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας. 

  Με το TracePro, επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και αξιολόγηση πληροφοριών από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις αποθήκες μονάδων επεξεργασίας, κέντρων διανομής και σημείων λιανικής πώλησης, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Το σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, παρέχοντας στην εταιρία ένα ευέλικτο εργαλείο για τη συμμόρφωση με τα ηλεκτρονικά μέσα και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής / αποθήκης. 

Αυτό το σύστημα αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της παραγωγής / αποθήκης και του βασικού λογιστικού συστήματος της επιχείρησης (λογιστικό πρόγραμμα ή κεντρικό σύστημα ERP).  

Πώς μειώνεται το κόστος διαχείρισης της επιχείρησής σας με το TracePro;  

  • Παρέχει ακριβή έλεγχο αποθέματος και μεθόδους διαχείρισης FIFO - FEFO.
  • Έχετε στη διάθεσή σας ένα εργαλείο απευθείας διαχείρισης παραγωγής και καταγραφής παραγωγικότητας.
  • Βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της εταιρίας όσον αφορά την παραλαβή πρώτων υλών, την αποθήκευση και τη διανομή.
  • Παρέχει δυνατότητα online ιχνηλάτησης αποθέματος σε πραγματικό χρόνο. Με το TracePro, το απόθεμα είναι πάντα ενημερωμένο και χωρίς λάθη.
  • Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανάκλησης μόνο των προβληματικών παρτίδων

Πώς το TracePro εμπνέει στους πελάτες σας περισσότερη σιγουριά; 

  • Διασφαλίζεται πάντα η σωστή σειρά διαδικασιών και σταθερή ποιότητα των προϊόντων. Όλες οι παρτίδες παραγωγής έχουν πάντα την ίδια ποιότητα, ανεξάρτητα από τον χειριστή ή τη βάρδια.
  • Αυξάνει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, καθώς είναι μια ψηφιακή λύση για την ιχνηλάτηση οποιασδήποτε παρτίδας και οποιουδήποτε μίγματος, και σας βοηθά να καθορίζετε τα όρια της αποκλειστικής σας αρμοδιότητας.
  • Βοηθά στη διαδικασία ελέγχου ποιότητας και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP).
  • Βοηθά στη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ασφάλειας των τροφίμων.

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form