ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η Acmon Data προσφέρει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων λογισμικού για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολύ συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ του λογισμικού διαχείρισης αποθήκης και του λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρόλο που το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης είναι ο πυρήνας του λογισμικού εφοδιαστικής αλυσίδας, στην πραγματικότητα αποτελεί μόνο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλες ανάγκες, όπως η διαχείριση μεταφορών ή του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών (yard management), δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το λογισμικό διαχείρισης αποθήκης.

 

Η Acmon Data υλοποιεί και υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού εκτέλεσης εφοδιαστικής αλυσίδας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πρόκειται για «end-to-end» λύση διαχείρισης αποθήκης, που δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν ταχύτατη και άμεσα υλοποιήσιμη βελτιστοποίηση και αύξηση αποδοτικότητας της αποθήκης.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο από την Acmon Data, το TracePro είναι το πλέον κατάλληλο και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης, με δυνατότητα διασφάλισης συνολικής ιχνηλασιμότητας για χύδην και συσκευασμένα, ημικατεργασμένα και τυποποιημένα υλικά.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των αρχείων ζύγισης απευθείας από τη γεφυροπλάστιγγα

H Acmon Data φωτίζει τη παραγωγή σας

Are you looking to accelerate your transtion to an industry 4.0 enviroment through implementation of Acmon strategies and solutions?

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form