Βιομηχανία Κρεάτων

Βιομηχανία Κρεάτων

Μία από τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τους καταναλωτές κρέατος είναι να γνωρίζουν την προέλευση του προϊόντος. Αυτό καθιστά την ιχνηλασιμότητα στον τομέα των προϊόντων κρέατος μεγάλη πρόκληση και επιβάλλει στους παραγωγούς κρέατος να εφαρμόζουν όλα τα διεθνή πρότυπα στις διαδικασίες τους. Το TracePro της Acmon Data, είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) και εκτέλεσης παραγωγής (MES) που εξασφαλίζει ολική ιχνηλασιμότητα ακόμη και στα πιο δύσκολα τελικά προϊόντα με πολλά πρόσθετα που ταυτόχρονα εξαλείφει την πιθανότητα απώλειας πληροφοριών σχετικά με την αγορά, πώληση ή παραγωγή ενός προϊόντος. 

Οφέλη / Πλεονεκτήματα 

 • Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων
 • Ολική διαχείριση ιχνηλασιμότητας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας προσωπικού
 • Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας
 • Μείωση χρόνου απόκρισης
 • Βελτίωση αναφορών και παρακολούθησης
 • Επιβολή επιχειρησιακών προτύπων
 • Συμμόρφωση με διεθνή και εγχώρια πρότυπα
 • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
 • Εξάλειψη χειρόγραφων εγγράφων
 • arta.png
 • kotibo.png

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form