Γαλακτοβιομηχανία

Γαλακτοβιομηχανία

Οι απαιτήσεις της γαλακτοβιομηχανίας αυξάνονται καθημερινά, όπως και η ανάγκη για λεπτομερή παρακολούθηση των προϊόντων. Η παρακολούθηση κάθε παρτίδας δεν είναι μόνο μια υποχρέωση βάσει του νόμου, αλλά μια διαδικασία που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελάχιστη δυνατή ζημιά σε περίπτωση ανάκλησης ενός μη συμμορφούμενου προϊόντος. Το TracePro της Acmon Data, ένα εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) και εκτέλεσης παραγωγής (MES) που παρέχει ολική ιχνηλασιμότητα, είναι το σωστό εργαλείο για την παρακολούθηση των παραγόμενων παρτίδων σε όλα τα στάδια της παραγωγής τους. Το TracePro είναι επίσης ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συλλογής δεδομένων που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην εύρεση ενός σημείου συμφόρησης «bottleneck» μιας γραμμής παραγωγής που καθυστερεί την παραγωγική διαδικασία ή οδηγεί σε πολλά μη συμμορφούμενα προϊόντα. Με το TracePro είναι πλέον εύκολο να παρακολουθείτε και να εντοπίζετε ό,τι συμβαίνει στην παραγωγή του εργοστασίου σας.

Οφέλη / Πλεονεκτήματα

 • Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων
 • Ολική διαχείριση ιχνηλασιμότητας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας προσωπικού
 • Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας
 • Μείωση χρόνου απόκρισης
 • Βελτίωση αναφορών και παρακολούθησης
 • Επιβολή επιχειρησιακών προτύπων
 • Συμμόρφωση με διεθνή και εγχώρια πρότυπα
 • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
 • Εξάλειψη χειρόγραφων εγγράφων
 • gala.png
 • gristir.png
 • mevgal.png

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form