Αρτοβιομηχανία & Βιομηχανία ζαχαροπλαστικής

Αρτοβιομηχανία & Βιομηχανία ζαχαροπλαστικής

Το μυστικό για την επιτυχία βρίσκεται στη συνταγή. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ακολουθείται κατά γράμμα κάθε φορά που εκτελείται. Με το σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS) και εκτέλεσης παραγωγής (MES) της Acmon Data, το TracePro, το οποίο ενσωματώνει λειτουργίες καθοδήγησης και υλοποίησης συνταγών και αριθμεί πολλές εγκαταστάσεις σε μικρές και μεγάλες εταιρείες στη βιομηχανία αρτοποιίας, ο χειριστής μέσω μιας εύκολης στη χρήση εφαρμογής σε συνεργασία με τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορεί να εφαρμόσει με ασφάλεια και ακρίβεια συνταγές και να εγγυηθεί βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς την πιθανότητα σφάλματος.

Οφέλη / Πλεονεκτήματα 

 • Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων
 • Ολική διαχείριση ιχνηλασιμότητας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας προσωπικού
 • Αυτόματη δημιουργία αριθμού παρτίδας
 • Μείωση χρόνου απόκρισης
 • Βελτίωση αναφορών και παρακολούθησης
 • Επιβολή επιχειρησιακών προτύπων
 • Συμμόρφωση με διεθνή και εγχώρια πρότυπα
 • Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου
 • Εξάλειψη χειρόγραφων εγγράφων
 • alpha.png
 • bakehel.png
 • chip.png
 • elviart.png
 • estia.png
 • evropaiki.png
 • gavanas.png
 • gen_mills.png
 • mont.png
 • retamel.jpg
 • rod.png
 • vbakery_mast.png

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form